🎬 ก้าวไกล ส่งไม้ต่อ เพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาล

เลขาฯ พรรคก้าวไกล แถลง หลังสถานการณ์หลายๆ อย่างชี้ชัด ไม่ให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาล จึงขอส่งไม้ต่อ พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โหวตนายกรอบ 3 นี้!

เลขาฯ พรรคก้าวไกล แถลง หลังสถานการณ์หลายๆ อย่างชี้ชัด ไม่ให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาล จึงขอส่งไม้ต่อ พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โหวตนายกรอบ 3 นี้!

ก้าวไกล ยอมถอย เปิดทางให้ เพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาล