🎬คลิปบันเทิง : แพรรี่ มองทั้ง 2 มุม เตือน ผจก.ศรราม ไม่ควรดูดูกใคร 

#แพรรี่ไพรวัลย์ เตือน ผจก. #ศรรามน้ำเพชร ไม่ควรดูถูกใคร ด้าน #นุ่นเนชรชนก เจ้ากราบลาแม่ครูดวงแก้ว อย่างเป็นทางการ