COVID today กับอีจัน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

- สถานการณ์โควิด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - ยอดผู้เสียชีวิตสหรัฐฯ ทะลุครึ่งล้าน - การกระจายวัคซีนระยะแรก 2 แสนโดส - การฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ - transit flight - การแพร่ระบาดโควิด หลังคลายล็อก - บรรยายกาศการบรรจุน้ำพริกเผาอีจัน

- สถานการณ์โควิด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - ยอดผู้เสียชีวิตสหรัฐฯ ทะลุครึ่งล้าน - การกระจายวัคซีนระยะแรก 2 แสนโดส - การฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ - transit flight - การแพร่ระบาดโควิด หลังคลายล็อก - บรรยายกาศการบรรจุน้ำพริกเผาอีจันแสดงน้อยลง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co