COVID today วันที่ 12 ก.พ.64

COVID today วันที่ 12 ก.พ.64 - อัปเดตสถานการณ์ในประเทศ และต่างประเทศ - สัมภาษณ์ประชาชน ที่ CTW ที่ไหว้ขอแฟน - 10 จว. รับวัคซีนโควิดก่อน - 4 โรคร่วมหากติดโควิด มีโอกาสเสียชีวิตสูง - พบไวัรัสตวใหม่ ในค้างคาวไทย - กติกา แม่นมอีจัน | กล่องกำลังใจ - เสียงสะอื้นหลังโควิด

COVID today วันที่ 12 ก.พ.64

- อัปเดตสถานการณ์ในประเทศ และต่างประเทศ

- สัมภาษณ์ประชาชน ที่ CTW ที่ไหว้ขอแฟน

- 10 จว. รับวัคซีนโควิดก่อน

- 4 โรคร่วมหากติดโควิด มีโอกาสเสียชีวิตสูง

- พบไวัรัสตวใหม่ ในค้างคาวไทย

- กติกา แม่นมอีจัน | กล่องกำลังใจ

- เสียงสะอื้นหลังโควิด

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co