🎬 คลิปบันเทิง : ภรรยา เล่าถึงอาการ เอส กันตพงศ์ ปั๊มหัวใจนาน 45 นาที

#อาการยังวิกฤต #คริสติน่า วิงเคลอร์ ภรรยาของ #เอสกันตพงศ์ เล่าอาการ และเหตุการณ์วันเกิดเหตุ ของสามี ปั๊มหัวใจนาน 45 นาที #ยังไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่ #หัวใจอักเสบ

#อาการยังวิกฤต #คริสติน่า วิงเคลอร์ ภรรยาของ #เอสกันตพงศ์ เล่าอาการ และเหตุการณ์วันเกิดเหตุ ของสามี ปั๊มหัวใจนาน 45 นาที #ยังไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่ #หัวใจอักเสบ