🎬 1 ปีมีครั้งเดียว! มนต์เสน่ห์แห่งศรัทธา สรงน้ำพระแก้วขาว บ้านสะเนพ่อง กาญจนบุรี | อีจัน The Series

1 ปี มีครั้งเดียว ประมวลความศรัทธา… ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง บ้านสะเนพ่อง สืบสานประเพณีล้ำค่า สรงน้ำพระแก้วขาว ที่สืบต่อกันมาแต่สมัยบรรพบุรุษ ที่ยังคงเป็นวิถีงดงามเรียบง่าย และจะยังคงอยู่คู่บ้านคู่เมืองสังขละบุรีสืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง