🎬 ให้โอกาส อสม.ให้โอกาส นักเรียนชนบท เข้าถึงน้ำดื่มสะอาด

“เอี๋ยม วีรชัย” เดินหน้าช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง มอบกระเป๋ายาให้ อสม. 139 หมู่บ้าน ช่วยระบบสาธารณสุขชุมชน - ให้โอกาสเด็กๆ โรงเรียนชนบทเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด

“เอี๋ยม วีรชัย” เดินหน้าช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง มอบกระเป๋ายาให้ อสม. 139 หมู่บ้าน ช่วยระบบสาธารณสุขชุมชน - ให้โอกาสเด็กๆ โรงเรียนชนบทเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เอี๋ยม วีรชัย มอบเครื่องกรองน้ำ - ตู้น้ำดื่ม รร.บ้านท่าเวียง
🎬 ให้โอกาส อสม.ให้โอกาส นักเรียนชนบท เข้าถึงน้ำดื่มสะอาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co