เรื่องเศร้าจากป่า ความโหดร้ายจากมนุษย์ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง

ป่าเบญจพรรณ

#เรื่องเศร้าจากป่า ความโหดร้ายจากมนุษย์ผู้บุกรุก ใช้คำอ้างว่า ยากจน หรือ ยากไร้ บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง

#ป่าเบญจพรรณที่กำลังจะถูกทดแทนด้วยต้นยางพารา

อยากสะท้อนให้เห็นการบุกรุกจากการเข้ามาพักอาศัยชั่วคราวของประชาชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีกฎหมายช่วยเหลือ หวังเป็นที่พึ่งให้คนยากไร้ แต่ประชาชนไม่คิดช่วยกันรักษาป่า กลับขยายพื้นที่บุกรุก ปลูกต้นยางสร้างรายได้ให้กับตัวเอง จากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ(ตอนบน) ทั้งสิ้นตามประกาศพระราชกฤษฎีกา ปี 2537 ประมาณ 180,000 ไร่ ปัจจุบันเหลือ ประมาณแสนไร่

อย่าลืมกดติดตาม Youtube อีจัน ได้ที่่นี่
https://goo.gl/KV9xAr

ติดตามอีจัน ทางช่องทางอื่นได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/ejan2016
Twitter : https://twitter.com/ejannews
Website : https://www.ejan.co

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co