เมียไม่ได้ตายเพราะโควิด?

เมียไม่ได้ตายเพราะโควิด?

#เมียไม่ได้ตายเพราะโควิด?

ทวงความเป็นธรรม เมียติดเชื้อในกระแสเลือด เสียชีวิต กลับแถลงว่าติดโควิด?

สามีเดินหน้าร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้ต้องมีความกระจ่าง เพราะทุกวันนี้ถูกสังคมรังเกียจ !

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co