สมบัติของพ่อ สลายไปกับไฟ

สมบัติของพ่อ สลายไปกับไฟ

#สมบัติของพ่อก็ไม่เหลือ

ปารุส หนึ่งในผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดสดวังกะ จ.กาญจนบุรี เล่าเรื่องราวสุดสลด ไฟไหม้ทั้งของไหม้ทั้งหัวใจ สมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อให้ก็ไม่เหลือ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co