AD

หนึ่งร่าง ต่อลมหายใจหลายชีวิต

หนึ่งร่าง ต่อลมหายใจหลายชีวิต

#บริจาคอวัยวะต่อชีวิต

ชื่นชมครอบครัว อุทิศร่างกายที่ไร้วิญญาณของลูกสาววัย 50 ปี บริจาคอวัยวะต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยอีกหลายชีวิต

#สภากาชาดไทย #โรงพยาบาลบึงกาฬ

AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co