เครือข่ายเกษตรกร บุกยื่นหนังสือนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล

เครือข่ายเกษตรกร บุกยื่นหนังสือนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล

Live ! ม็อบเครือข่ายเกษตรกร กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก บุกยื่นหนังสือนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อต้องการให้ปรับโครงสร้างหนี้สินเกษตรกร

#จันลั่นทุ่ง
#เกษตรกร

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co