ประกาศ!! ต่ออายุ #พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

ประกาศ!! ต่ออายุ #พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

ประกาศ!! ต่ออายุ #พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน (1-31 พ.ค. 63) พร้อมคุมเข้ม 4 มาตรการสกัดแพร่ระบาด #โควิด-19

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co