พิธีหลอมทอง หล่อองค์พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์

พิธีหลอมทอง หล่อองค์พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์

พิธีหลอมทอง หล่อองค์พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ที่วัดบวกกลอง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co