เรื่องเล่า...อ่างเก็บน้ำลำสะพุง

เรื่องเล่า...อ่างเก็บน้ำลำสะพุง

เรื่องเล่า...อ่างเก็บน้ำลำสะพุง
ความสำเร็จหลังเกิดความขัดเเย้งนานกว่า 30 ปี

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกิดขึ้นจากการที่ภาครัฐ เเละ ภาคประชาชน หันหน้าแก้ไขปัญหาร่วมกัน
จนปัจจุบันชาว อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ ได้มีทั้งป่าที่อุดมสมบูรณ์ เเละน้ำเพื่ออุปโภค

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co