ความเป็นคน ต้องเท่ากัน

ความเป็นคน ต้องเท่ากัน

#สิทธิความเป็นคนต้องเท่ากัน ชาย หญิง หรือกลุ่ม LGBT เพราะคุณค่าของ "คน" ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ "รสนิยมทางเพศ"

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co