ทางรอดภูเก็ต?

ทางรอดภูเก็ต?

#ทางรอดของภูเก็ต
ชายคนนี้อยากเสนอทางรอด ให้ภูเก็ตฟื้นตัวจากวิกฤต ขอเสียงนี้ดังถึงคนที่มีอำนาจ #ช่วยภูเก็ตด้วย


No stories found.
อีจัน
www.ejan.co