#น้ำท่วมนครศรีธรรมราช

#น้ำท่วมนครศรีธรรมราช

#น้ำท่วมนครศรีธรรมราช
เมื่อน้ำท่วมมา น้ำใจต้องต้องซัด อีจัน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมนครฯ งานนี้ต้องใช้ทั่งแรงกาย แรงใจ สู้ๆ พี่น้องชาวใต้ทุกคน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co