🎬 คนเคยเลว Ep.5 เข้ ตลิ่งชัน จากชีวิตอดีตคนคุก สู่บัณฑิตหลังกำแพง

ชีวิตสุดขั้ว จากโทษ 124 ปี สู่ 1 ปริญญาหลังกำแพงเรือนจำ พบกับเรื่องราวของ คนเคยเลว อาจารย์เข้ ตลิ่งชัน ใน อีจันTheSeries ชุด คนเคยเลว Ep.5 “เข้ ตลิ่งชัน”

ชีวิตสุดขั้ว จากโทษ 124 ปี สู่ 1 ปริญญาหลังกำแพงเรือนจำ พบกับเรื่องราวของ คนเคยเลว อาจารย์เข้ ตลิ่งชัน ใน อีจัน TheSeries ชุด คนเคยเลว Ep.5 “เข้ ตลิ่งชัน”