🎬 มิติใหม่บทสวด ก็แรปเปอร์ไปเลยสิคะ

มิติใหม่การสวด ก็สวดรัวไปเลยสิคะ ถ้าหลับก็ให้รู้ไป

มิติใหม่การสวด ก็สวดรัวไปเลยสิคะ ถ้าหลับก็ให้รู้ไป