🎬 เตรียมบูรณะ ที่พักสงฆ์…ไร้ชื่อ ในทะเบียนวัด-วัดร้างเมืองชุมพร

จากวัดร้างเมืองชุมพร ที่ถูกค้นพบจนเป็นข่าวดัง ชาวเน็ตเห็นควรบูรณะ แต่ตรวจสอบพบว่าที่แห่งนี้เป็นเพียง ที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งถูกกั้นไว้ให้เป็นพื้นที่ของป่าชุมชน!

จากวัดร้างเมืองชุมพร ที่ถูกค้นพบจนเป็นข่าวดัง ชาวเน็ตเห็นควรบูรณะ แต่ตรวจสอบพบว่าที่แห่งนี้เป็นเพียง ที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งถูกกั้นไว้ให้เป็นพื้นที่ของป่าชุมชน!

วัดร้างเมืองชุมพร ไม่พบชื่อใน ทะเบียนวัดร้าง ไม่ถือเป็นวัด!