🎬 คลิปบันเทิง : แจ็คกี้ เผยสเปคยังเป็น คล้ำๆ ดำแดด พร้อมเผยสถานะ

#แจ็คกี้ชาเคอรีน เผยสเปคยังชอบแบบ คล้ำๆ ดำแดด (แบบเกรทหรือเปล่านะ?) ก่อนจะเผยสถานะ #จูเนียร์กาจบัณฑิต หลังมีรูปคู่หลถดออกมา

#แจ็คกี้ชาเคอรีน เผยสเปคยังชอบแบบ คล้ำๆ ดำแดด (แบบเกรทหรือเปล่านะ?) ก่อนจะเผยสถานะ #จูเนียร์กาจบัณฑิต หลังมีรูปคู่หลถดออกมา