🎬 เด็ก ป.5 สู้ชีวิต เลี้ยงน้องในห้องเรียน

สุดเวทนา! เมื่อนักเรียนป.5 ต้องแบกรับภาระ เรียนไปด้วยเลี้ยงน้องไปด้วย ถ้าหนูไม่พาน้องมา ก็คงไม่มีใครดูแลน้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง