(Video) กลั้นไม่ไหว อ่านข่าวไป ร้องไห้ไป

คลิปนี้ถ่ายโดย น้องไบร์ท ภาพข้างหน้าคือ พี่สรยุทธ #เรื่องเล่าเช้านี้ ที่อ่านข่าวสะเทือนหัวใจ คนตายเพราะโควิด อ่านไป ร้องไห้ไป กลั้นไม่ไหวจริงๆ...

คลิปนี้ถ่ายโดย น้องไบร์ท ภาพข้างหน้าคือ พี่สรยุทธ #เรื่องเล่าเช้านี้ ที่อ่านข่าวสะเทือนหัวใจ คนตายเพราะโควิด อ่านไป ร้องไห้ไป กลั้นไม่ไหวจริงๆ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สะเทือนหัวใจ พี่สรยุทธร้องไห้ กลั้นไม่ไหว อ่านข่าวคนตายเพราะโควิด
(Video) กลั้นไม่ไหว อ่านข่าวไป ร้องไห้ไป

Related Stories

No stories found.