(Video) กะหล่ำปลีทรหด ช้ำก่อนขาย ?

#กว่าจะได้ขายช้ำหมด! ชาวบ้านฝาก #แชร์ให้ถึงนายก กว่ากะหล่ำปลีจะถึงตลาดช้ำหมด แค่ 80 กิโล เดินทางทั้งวัน!

#กว่าจะได้ขายช้ำหมด! ชาวบ้านฝาก #แชร์ให้ถึงนายก กว่ากะหล่ำปลีจะถึงตลาดช้ำหมด แค่ 80 กิโล เดินทางทั้งวัน!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ชาวบ้านฝากถึง บิ๊กตู่ อยากให้ปรับปรุงถนน รถขนกะหล่ำปลีพังแล้วหลายคัน
(Video) กะหล่ำปลีทรหด ช้ำก่อนขาย ?
อีจัน
www.ejan.co