(Video) การรักษาที่ล่าช้า คร่าชีวิตแม่

ลูกชาย อัดอั้น “แม่ผมไม่ได้ตายเพราะโควิด แต่ตายเพราะ...รักษาช้า” เรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบ ?

ลูกชาย อัดอั้น “แม่ผมไม่ได้ตายเพราะโควิด แต่ตายเพราะ...รักษาช้า” เรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบ ?

อีจัน
www.ejan.co