(Video) ขอความเป็นธรรม #คดีปู่คออี้

ปกป้องป่ามาทั้งชีวิต แต่วันนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรม #ชัยวัฒน์​ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการ #คดีปู่คออี้​

ปกป้องป่ามาทั้งชีวิต แต่วันนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรม #ชัยวัฒน์​ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการ #คดีปู่คออี้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co