(Video) ขอโรงเรียน ให้ลูกศิษย์เด็กพิเศษ EP.2

เสียงหัวใจยิ่งใหญ่ของ "ครูออม" ที่ต่อสู้กว่า 5 ปี อยากมี รร.ให้ลูกศิษย์ภาวะพิการทั้ง 50 คน ดังมาถึง #สังคมอีจัน เอาสักตั้ง เราจะชวนกันสร้าง รร.ให้เด็กพิการ ท่านใดอยากร่วมสร้าง รร.เพื่อเด็กพิการ ทั้ง 9 ประเภท

เสียงหัวใจยิ่งใหญ่ของ "ครูออม" ที่ต่อสู้กว่า 5 ปี อยากมี รร.ให้ลูกศิษย์ภาวะพิการทั้ง 50 คน ดังมาถึง #สังคมอีจัน เอาสักตั้ง เราจะชวนกันสร้าง รร.ให้เด็กพิการ ท่านใดอยากร่วมสร้าง รร.เพื่อเด็กพิการ ทั้ง 9 ประเภท

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co