(Video) ขาดแคลนวัคซีน คือ ยาพิษทำลายคนไทย

นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สส.พรรคเพื่อไทย ฟาดแรง! “การขาดแคลนวัคซีนที่รัฐทำให้เกิดขึ้น คือ ยาพิษทำลายสุขภาพคนไทยคนไทย คนรวยจ่ายเงินเพื่อซื้อวัคซีนทางเลือกได้ คนจนไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนอะไรเลย”

นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สส.พรรคเพื่อไทย ฟาดแรง! “การขาดแคลนวัคซีนที่รัฐทำให้เกิดขึ้น คือ ยาพิษทำลายสุขภาพคนไทยคนไทย คนรวยจ่ายเงินเพื่อซื้อวัคซีนทางเลือกได้ คนจนไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนอะไรเลย”

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co