(Video) ขายไต แลกเงิน / แลกชีวิต?

ถามใจตัวเอง คิดดีแล้วเหรอ? ลำบาก สิ้นหวัง ประกาศ ขายไต อยากรู้มั้ย ไตหายไป 1 ข้าง ชีวิตคุณจะเป็นยังไง #ไตไม่ใช่เหยื่อ
อีจัน
www.ejan.co