(Video) คนหาย กลายเป็นศพ ฆ่าฝังดิน สังเวย...ความเหี้ยม! ที่ จ.กระบี่

จากคดี คนหาย สู่การ สังหารโหดเหี้ยม นายสุชาติ หาย 10 วัน กลายเป็นศพ ฆ่าฝังดิน สู่การ ล่ามือฆ่า 3 พี่น้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คดีเหี้ยม! เปิดไทม์ไลน์ ชายหาย 10 วัน ถูกฆ่าฝังดิน หายกลายเป็นศพ
ฆ่าฝังดิน นายสุชาติ ที่ จ.กระบี่
อีจัน
www.ejan.co