(Video) คนเคยคุก EP.1 ความจริงในคุกที่ไม่เคยรู้

#คนเคยคุก EP.1 ความจริงในคุกที่ไม่เคยรู้ เปิดใจชายคนหนึ่ง เขาเคยอยู่ในคุก เพราะเลือกเดินทางผิด หวังมีชื่อเสียงเรียงนาม เเต่ความอยากนั้นทำให้ชีวิตเขา...เปลี่ยนไปตลอดกาล

#คนเคยคุก EP.1 ความจริงในคุกที่ไม่เคยรู้ เปิดใจชายคนหนึ่ง เขาเคยอยู่ในคุก เพราะเลือกเดินทางผิด หวังมีชื่อเสียงเรียงนาม เเต่ความอยากนั้นทำให้ชีวิตเขา...เปลี่ยนไปตลอดกาล

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co