(Video) ครูฝ่าเส้นทาง 100 กิโล เพื่อลูกศิษย์ บนเขา!

กราบหัวใจครู! แบกอาหารเต็มรถ ขับฝ่าเส้นทาง กว่า 100 กิโล ไม่ยอมปล่อยให้ ลูกศิษย์ อดอยาก

กราบหัวใจครู! แบกอาหารเต็มรถ ขับฝ่าเส้นทาง กว่า 100 กิโล ไม่ยอมปล่อยให้ ลูกศิษย์ อดอยาก

Related Stories

No stories found.