(video) คลิปบันเทิง : กาละแมร์ เปิดตัวรายการช่วยเหลือคนค้าขาย

พร้อมช่วยเหลือสังคม #กาละแมร์ หวนคืนจอ ทำรายการ #แมร์มาเหมา ช่วยคนค้าขายที่ถูกพิษ #โควิด เล่นงาน
(video) คลิปบันเทิง : กาละแมร์ เปิดตัวรายการช่วยเหลือคนค้าขาย

พร้อมช่วยเหลือสังคม #กาละแมร์ หวนคืนจอ ทำรายการ #แมร์มาเหมา ช่วยคนค้าขายที่ถูกพิษ #โควิด เล่นงาน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co