(video) คลิปบันเทิง : ณวัฒน์ อิสรไกลศีล ยื่นเรื่อง ฟ้องนายกฯ!

ผมไม่ไหวแล้ว ณวัฒน์ ยื่นเรื่องดำเนินคดี นายกรัฐมนตรี ลั่นคนไทยควรได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้

ผมไม่ไหวแล้ว #ณวัฒน์ ยื่นเรื่องดำเนินคดี #นายกรัฐมนตรี ลั่นคนไทยควรได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้

อีจัน
www.ejan.co