(video) คลิปบันเทิง : ทราย นรี - ตุ๊กตา อุบลวรรณ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

ขอช่วยเต็มกำลัง ทรายนรี - ตุ๊กตาอุบลวรรณ สุดปลื้มขอเป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจาก วิกฤตโควิด

ขอช่วยเต็มกำลัง #ทรายนรี - #ตุ๊กตาอุบลวรรณ สุดปลื้มขอเป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจาก #วิกฤตโควิด

อีจัน
www.ejan.co