(Video) ติดโควิดทั้งบ้านเพราะ รพ.ไม่มารับ?

อัดอั้น สาวเปิดใจ รอเตียงผู้ป่วยว่าง จากสมาชิกในบ้านติดโควิด-19 เพียง 1 คน จนติดทั้งครอบครัว! ปัญหานี้แก้อย่างไร?

อัดอั้น สาวเปิดใจ รอเตียงผู้ป่วยว่าง จากสมาชิกในบ้านติดโควิด-19 เพียง 1 คน จนติดทั้งครอบครัว! ปัญหานี้แก้อย่างไร?

อีจัน
www.ejan.co