(Video) ต่อชีวิตสัตว์ #ทำบุญครบรอบ 81 ปี หลวงปู่เสถียร

อีจัน มีโอกาสร่วมต่อชีวิตสัตว์ #ทำบุญครบรอบ 81 ปี หลวงปู่เสถียร เอาบุญมาฝากลูกเพจทุกคนนะคะ ให้หายเจ็บหายป่วย อนุโมทนาสาธุ

อีจัน มีโอกาสร่วมต่อชีวิตสัตว์ #ทำบุญครบรอบ 81 ปี หลวงปู่เสถียร เอาบุญมาฝากลูกเพจทุกคนนะคะ ให้หายเจ็บหายป่วย อนุโมทนาสาธุ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co