(Video) ทำยังไง? เมื่อติดโควิด ไม่มีเตียงรักษา ต้องอยู่บ้าน

ติดโควิด ไม่มีเตียงรักษา ทำยังไงไม่ให้รออยู่บ้านแบบจิตตก ฟังคุณหมอวีระพันธ์ แนะนำค่ะ

ติดโควิด ไม่มีเตียงรักษา ทำยังไงไม่ให้รออยู่บ้านแบบจิตตก ฟังคุณหมอวีระพันธ์ แนะนำค่ะ

Related Stories

No stories found.