(Video) ทุเรียนป่าละอูพระราชทานในวันนั้น เปลี่ยนชีวิตคนป่าละอูในวันนี้

เรื่องราวสุดปีติ… สายพระเนตรอันกว้างไกล ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) และ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทาน #ทุเรียนป่าละอูต้นแรก ทำให้ชาวกะเหรี่ยง และชาวบ้านป่าละอู มีอยู่ มีกิน จนถึงทุกวันนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เรื่องเล่าจาก ป้าช้วน จาก ทุเรียนป่าละอูต้นแรก สู่ชีวิตใหม่ชาวป่าละอู
(Video) ทุเรียนป่าละอูพระราชทานในวันนั้น เปลี่ยนชีวิตคนป่าละอูในวันนี้
อีจัน
www.ejan.co