(Video) นอท CEO กองสลาก.com “ผมยอมโดนด่า ขายลอตเตอรี่เกิน 80 บาท”

กองสลาก.คอม หลังชนฝา! ควานหาลอตเตอรี่มาขาย 80 บาท แทบไม่มีแล้ว หลังสู้ขาย 80 บาท มาเกือบปี แต่วันนี้ “ยอมกลืนน้ำลายตัวเอง” เพื่อให้ลูกน้องอยู่รอด และไม่ทิ้งลูกค้าที่ไว้ใจ เปิดตัว #กองสลากพลัส เพิ่มเป็นทางเลือกลูกค้า…

กองสลาก.คอม หลังชนฝา! ควานหาลอตเตอรี่มาขาย 80 บาท แทบไม่มีแล้ว หลังสู้ขาย 80 บาท มาเกือบปี แต่วันนี้ “ยอมกลืนน้ำลายตัวเอง” เพื่อให้ลูกน้องอยู่รอด และไม่ทิ้งลูกค้าที่ไว้ใจ เปิดตัว #กองสลากพลัส เพิ่มเป็นทางเลือกลูกค้า…

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co