(Video) นับถือหัวใจกู้ภัย! ช่วยคนติดโควิดรอรักษา

หัวใจกล้าหาญ...นาทีอาสากู้ภัย ช่วยคนติดโควิด รอเตียงรักษา!!! มันไม่ง่ายเลย กว่าพวกเขาจะช่วยหนึ่งชีวิต ติดโควิด ให้รอดพ้นจากความตาย ถ้ารอนานกว่านี้...

หัวใจกล้าหาญ...นาทีอาสากู้ภัย ช่วยคนติดโควิด รอเตียงรักษา!!! มันไม่ง่ายเลย กว่าพวกเขาจะช่วยหนึ่งชีวิต ติดโควิด ให้รอดพ้นจากความตาย ถ้ารอนานกว่านี้...

อีจัน
www.ejan.co