(Video) นาทีชีวิต หนีมัจจุราช น้ำหลาก! @เชียงราย

#น้ำหลากเชียงราย นาทีหนีตายมัจจุราชน้ำหลาก จากดอยนางนอน ในตกลงมาชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว น้ำบนเขาหลากลงมา ต้องหนีตายขึ้นหลังคาบ้าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เริ่มคลี่คลาย น้ำป่าดอยนางนอน หลากท่วมบ้าน ต้องปีนหลังคาหนีตาย
(Video) นาทีชีวิต หนีมัจจุราช น้ำหลาก! @เชียงราย

#น้ำหลากเชียงราย นาทีหนีตายมัจจุราชน้ำหลาก จากดอยนางนอน ในตกลงมาชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว น้ำบนเขาหลากลงมา ต้องหนีตายขึ้นหลังคาบ้าน

Related Stories

No stories found.