(Video) นาทีตึกถล่ม ทับดับเพลิง เสียชีวิต

เปิดนาทีระทึก! ไฟไหม้ภายในหมูบ้านกฤษดานคร31 เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตึกถล่มทับดับเพลิงเสียชีวิต 5 ราย

เปิดนาทีระทึก! ไฟไหม้ภายในหมูบ้านกฤษดานคร31 เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตึกถล่มทับดับเพลิงเสียชีวิต 5 ราย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co