(Video) นาทีระเบิด ! ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

เปิดนาทีระเบิด #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ เร่งอพยพคน ออกนอกพื้นที่ด่วน!!!

เปิดนาทีระเบิด #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ เร่งอพยพคน ออกนอกพื้นที่ด่วน!!!

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co