(Video) นายกฯ ต้องตื่นมาตรการแต่ละอันใช้ไม่ได้เลย!

สส.จ.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ฟาดแรงถึงประยุทธ์ ต้องตื่นมาดู เพราะมาตรการแต่ละอย่างใช้ไม่ได้เลย “ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลโง่เขลา ทำให้ประเทศอ่อนแอและหมดอนาคต”

สส.จ.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ฟาดแรงถึงประยุทธ์ ต้องตื่นมาดู เพราะมาตรการแต่ละอย่างใช้ไม่ได้เลย “ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลโง่เขลา ทำให้ประเทศอ่อนแอและหมดอนาคต”

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co