(Video) น้องหมาหิวไม่ต้องห่วง ไรเดอร์จัดให้!

เจ้าของฝากพี่ไรเดอร์เอาข้าวกล่องมาให้น้องหมาที่บ้าน แต่พี่ไรเดอร์ทำแบบนี้…

เจ้าของฝากพี่ไรเดอร์เอาข้าวกล่องมาให้น้องหมาที่บ้าน แต่พี่ไรเดอร์ทำแบบนี้…

อีจัน
www.ejan.co