(Video) น้ำ มิสแกรนด์ - ณวัฒน์ ซัดแรง!

น้ำ มิสแกรนด์ - ณวัฒน์ ซัดแรง! “รัฐบาลชุดนี้บริหาร 7 ปีไม่มีอะไรดีสักอย่าง เห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลา ประชาชนไม่ใช่หนูทดลอง”

น้ำ มิสแกรนด์ - ณวัฒน์ ซัดแรง! “รัฐบาลชุดนี้บริหาร 7 ปีไม่มีอะไรดีสักอย่าง เห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลา ประชาชนไม่ใช่หนูทดลอง”

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co