(Video) บอบช้ำ มะเร็งกลืนชีวิต! ลุงดิ้นรน ขายนาฬิกา

ใครท้อ อยากให้ดู!!! มะเร็งกลืนชีวิต #ลุงเล็ก จนบอบช้ำพูดไม่ได้ แต่ลุงสู้ ดิ้นรน ขายนาฬิกา ไม่ยอมแพ้โชคชะตา

ใครท้อ อยากให้ดู!!! มะเร็งกลืนชีวิต #ลุงเล็ก จนบอบช้ำพูดไม่ได้ แต่ลุงสู้ ดิ้นรน ขายนาฬิกา ไม่ยอมแพ้โชคชะตา

อีจัน
www.ejan.co