(Video) ปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่

#ปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ปรบมือ!!! ความหวัง ของคนเชียงใหม่ กลับมาอีกครั้ง หลัง 9 มิ.ย. 64 โรงพยาบาลสนามแห่งสุดท้าย ส่งผู้ป่วยกลับบ้านพร้อมประกาศปิดโรงพยาบาลสนาม

#ปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ปรบมือ!!! ความหวัง ของคนเชียงใหม่ กลับมาอีกครั้ง หลัง 9 มิ.ย. 64 โรงพยาบาลสนามแห่งสุดท้าย ส่งผู้ป่วยกลับบ้านพร้อมประกาศปิดโรงพยาบาลสนาม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co